Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1927 година

Публикувано на: 22.02.2024 - 14:30

Дигиталното копие в пълнотекстов формат на Деветнадесетото издание на Статистическия годишник на Българското Царство за 1927 г. е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията излиза от печат през 1929 г. и е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници. В изданието са публикувани нови таблици за смъртност и умирания на деца до 1-годишна възраст за периода 1888 - 1925 г., за индустриалните предприятия под контрола на държавата през 1927 г., средни борсови цени и индекси на зърнените храни за периода 1908 - 1927 г., домакински бюджети на 60 занаятчийски и 82 работнически домакинства, видове средства на кооперативните сдружения и данни за престъпленията и осъдените лица по окръзи. Статистическият годишник се състои от 537 страници и е на български и френски език.