Премини към основното съдържание

Домове за медико-социални грижи за деца през 2023 година

Публикувано на: 22.02.2024 - 11:00

Към 31.12.2023 г. домовете за медико-социални грижи за деца в страната разполагат с 418 места. В тях са настанени 219 деца - 125 момчета и 94 момичета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с едва 0.9%.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Здравеопазване“.