Производителност на труда, заети лица и отработено време за първо тримесечие на 2009 г.

По предварителни данни през първо тримесечие на 2009 година БВП на един зает намалява с 3.1 % в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: