Брутен вътрешен продукт за първо тримесечие на 2009 година – експресни оценки

Експресните оценки на БВП за първо тримесечие на 2009 година показват спад на икономиката с 3.5% спрямо съответния период на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: