Премини към основното съдържание

Пенсионни права в социалното осигуряване, 2019 - 2021 година

Публикувано на: 19.02.2024 - 11:00

Натрупаните пенсионни права в България към началото на 2021 г. (крайно салдо за 2020 г.) са 231 010 млн. лева. От тях 213 721 млн. лв. са към Социалноосигурителни пенсионни схеми (Държавно обществено осигуряване - I стълб на българската пенсионна система), a 17 289 млн. лв. са към Схеми за дефинирани вноски (Допълнително задължително пенсионно осигуряване и Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - II и III стълб на българската пенсионна система).

Натрупаните пенсионни права в България към края на 2021 г. са 293 174 млн. лева.  От тях 273 623 млн. лв. са към Социалноосигурителни пенсионни схеми, а 19 551 млн. лв. са към Схеми за дефинирани вноски.

Данни за пенсионните права се изчисляват и публикуват на всеки три години, като следващите публикации ще бъдат за тригодишен период. 

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Пенсионни права в социалното осигуряване“.