Премини към основното съдържание

Цени и индекси на цените в горското стопанство за четвърто тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 16.02.2024 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешен пазар на продуктите в горското стопанство за четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо предходната година се повишава с 12.4% в резултат на повишение цените на необработения дървен материал от иглолистни - с 5.8% и на увеличение на цените на необработения дървен материал от широколистни - със 17.7%.

Спрямо същото тримесечие на 2022 г. се наблюдава увеличение на цените на необработения дървен материал с 3.5%.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Горско стопанство“.