Брутен вътрешен продукт за второ тримесечие на 2009 година – експресни оценки

Експресните оценки на БВП за второ тримесечие на 2009 година показват спад на икономиката с 4.8% спрямо съответния период на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: