Премини към основното съдържание

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 14.02.2024 - 11:00

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2023 г. намаляват с 0.5% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 2.29 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо третото тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.6%, в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.9%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 1.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечения“ - с 1.6%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.5%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 6.2% спрямо третото тримесечие на 2023 г. и достига 2 123 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 16.1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8.3%, и „Операции с недвижими имоти“ - със 7.4%.

Прессъобщение
Статистическа област