Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през декември 2023 година

Публикувано на: 09.02.2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство нараства с 3.3% през декември 2023 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.1%, в добивната промишленост - с 9.4%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Спрямо декември 2022 г. е регистрирано намаление с 6.9% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

На годишна база понижение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 8.9%, и в добивната промишленост - с 8.8%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава увеличение - с 4.6%.

Прессъобщение