Премини към основното съдържание

Индекси на строителната продукция през декември 2023 година

Публикувано на: 09.02.2024 - 11:00

През декември 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се понижава с 0.4% спрямо предходния месец. Намаление с 1.2% е отчетено при продукцията от сградното строителство, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение - с 0.7%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват намаление от 3.6% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2022 година. При сградното строителство е регистрирано понижение - с 4.5%, а при гражданското/инженерното строителство - с 2.4%.

Прессъобщение
Статистическа област