Производителност на труда, заети лица и отработено време през второ тримесечие на 2009 г.

По предварителни данни през второ тримесечие на 2009 година БВП на един зает намалява с 3.1 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: