Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1913 - 1922 година

Публикувано на: 07.02.2024 - 15:05

Поредният статистически годишник е сборен том (от V до XIV издание) и излиза след десетгодишно прекъсване поради Първата световна война в периода 1915 - 1918 година. Военните действия и последиците от тях са крайно неблагоприятни за българската статистика и едва през 1924 г. става възможно публикуването на статистическия годишник на Българското Царство. Информацията в изданието е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните четири статистически годишника. Дигиталното копие е в пълнотекстов формат на български и френски език и е достъпно в уеб пространството.