Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през декември 2023 година

Публикувано на: 06.02.2024 - 11:00

През декември 2023 г. се наблюдава намаление на оборота с 0.6% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Регистрирано е намаление на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.7%, и увеличение с 1.1% при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия. Оборотът при автомобилните горива и смазочните материали запазва нивото от предходния месец.

Търговският оборот на дребно нараства с 0.7% спрямо декември 2022 г., показват календарно изгладените данни.

През декември 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 г. се наблюдава увеличение с 9.2% на оборота в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. Понижение е регистрирано при автомобилните горива и смазочните материали и нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - съответно с 3.6 и 3.2%.

Прессъобщение