Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1912 година

Публикувано на: 05.02.2024 - 15:00

Потребителите на статистическа информация имат възможността да разгледат онлайн четвъртия годишник на Българското Царство за 1912 година. Изданието е в пълнотекстов формат, на български и френски език, и е публикувано през 1915 година.

Информацията е структурирана в 21 раздела. Традиционно първият раздел съдържа данни за географското положение, граници и повърхнина на Българското Царство, реки, езера, планини, разпределение по географски области и други.

„Метеорологични данни“ се отнася за атмосферното налягане, температури, влажност, валежи и ветрове. Използвани са годишните публикации на Централната метеорологическа станция в София.

Разделът за демографската статистика съдържа данни за движението на населението, женитби, раждания и умирания. Публикувани са данни от преброяването на населението и жилищния фонд, проведено на 31 декември 1910 година.

Информация за военните набори е публикувана за 1910 година.

Рубриката „Стопански живот“ съдържа данни за земеделието, скотовъдството и горите.

В областта на търговията информацията се отнася за търговския стокообмен на България за периода 1879 до 1912 година. Пазарните цени  на домашните животни, по-важните предмети за живеене и надниците са публикувани за същия период.

Данни за монетите и банкнотите са предоставени за годишника от БНБ, като е използван отчета на националната банка за периода 1908 - 1912 година.

Управителните съвети на акционерните банки и дружества предоставят данни за годишника, а за състоянието на кооперациите е използвана информация от Българската земеделска банка.

Годишникът съдържа данни за железопътни линии, шосета и водни пътища. Включена е и информация за електрическите трамваи в София за периода 1901 - 1912 година.

В рубриката „Стопански живот“ е публикувана информация и за пощите, телеграфите и съобщенията.

„Политически и културен живот“ е рубрика, която се състои от информация в областта на държавните, окръжните и общинските финанси. Налични са данни за законодателните избори (за V Велико народно събрание и за XV Обикновено народно събрание), както и данни за управлението, войската и образованието.

„Книжнина и художество“ е раздел, който съдържа данни за Софийската и Пловдивската народни библиотеки.

Годишникът предоставя информация в областта на медицината, правосъдието и други.

Изданието завършва с рубрика „Кратки статистически сведения за чуждите държави“.