Брутен вътрешен продукт за трето тримесечие на 2009 година – експресни оценки

Експресните оценки на БВП за трето тримесечие на 2009 година показват спад на икономиката с 5.8% спрямо съответния период на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: