Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 02.02.2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 275 жилищни сгради с 16 788 жилища, на 22 административни сгради/офиси и на 1 261 други сгради.

Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19.0% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с 22.2 и 6.6%.

Започнал е строежът на 1 535 жилищни сгради със 7 382 жилища в тях, на 8 административни сгради/офиси и на 641 други сгради.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради и други видове сгради нарастват съответно с 22.6 и 15.5%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 42.9%.

Прессъобщение