Премини към основното съдържание

До две години е срокът, в който може да заработи Информационна система „Единна входна точка“

Публикувано на: 30.01.2024 - 14:02

Информационната система „Единна входна точка“ (ЕВТ) да заработи на 1 януари 2026 г. Такъв ангажимент пое председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов по време на първото заседание на Консултативния съвет към НСИ с участие на национално представителните работодателски организации. „След две години е оптималният срок, в който системата да бъде тествана и да започне да приема отчети и аз ще работя в тази посока“, обърна се доц. Атанасов към представителите на Асоциацията на индустриални капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюза за стопанска инициатива.

Въвеждането на единната входна точка между НСИ, Националната агенция по приходите и Агенцията по вписванията (Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел) за приемане на годишните финансови отчети е записано в Програмата за управление правителството на Република България за периода от юни 2023 г. до декември 2024 г. В изпълнение на тази цел беше създадена Междуведомствена работна група с представители на Министерския съвет, НСИ, Министерството на електронното управление, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Националната агенция по приходите, Агенцията по вписванията и др. В рамките на заседанието на Консултативния съвет представители на различните институции и на бизнеса дискутираха в НСИ различните аспекти по въвеждането на системата – от електронната идентификация, броя на необходимите документи и техническите изисквания за сигурността на системата до сроковете за подаването на финансовите отчети от страна на фирмите.

„Темата се обсъжда повече от 15 години, като основната цел е да се намали административната тежест за бизнеса“, посочи доц. Атанасов в началото на срещата. „Въвеждането на тази система беше включено в моята концепция, която защитавах при избирането ми на поста“, припомни председателят на НСИ и посочи, че следи ежеседмично за напредъка й. Ръководителят на Междуведомствената работна група Стефан Иванов от МЕУ запозна работодателските организации с основните насоки по изпълнението на тази цел. Вече е направен анализ на необходимостта от промени в Закона за счетоводството и Закона за статистиката и в нормативната уредба, съобщи Иванов. Според него промените ще бъдат готови за обществено обсъждане през май.

От своя страна работодателите предложиха да се разработи и приеме пътна карта по въвеждането на ЕВТ, в която да бъдат записани сроковете за всяка отделна дейност и отговорните институции за изпълнението ѝ. Доц. Атанасов подкрепи идеята за пътната карта и добави, че бизнесът трябва да е ангажиран в процесите и да е наясно кога и какво се въвежда. Работната група пое ангажимент всички технически детайли по въвеждането на системата да се съгласуват със заинтересованите страни.

Представителите на бизнеса предложиха да се обсъдят въпросите, свързани с броя на документите, необходими за подаването на отчетите и предложиха тяхното редуциране. Предстои да се обсъжда и въпросът с електронната идентификация на входа на системата, тъй като това е чувствителна информация за бизнеса и трябва да е сигурно, че лицето има представителна власт или е упълномощено да го прави. Другият дискусионен въпрос е дали ще има преходен период, в който фирмите ще могат да подават отчетите си. „Това е дискусионен въпрос. Има различни варианти, които се обсъждат. Не е предвидено да е задължение и единствен начин за подаване на отчетите, а да бъде възможност“, посочи Стефан Иванов от МЕУ.

В началото на заседанието членовете на Консултативния съвет единодушно приеха правилник за дейността си. В документа се предвижда поне веднъж годишно консултативният орган да се отчита своята работа пред министър-председателя. Сформирането на консултативен орган с бизнес организациите в България беше една от препоръките в доклада от Партньорската проверка, проведена през 2022 г., като целта на това сътрудничество е насърчаване на редовния обмен на информация, обсъждане на текущи предизвикателства и действия за справяне с тежестта на респондентите върху бизнеса.