Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2023 година

Публикувано на: 30.01.2024 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 0.6% през декември 2023 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при преработващата промишленост - с 0.8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение - с 2.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 0.4% през декември спрямо ноември 2023 година. Понижение е отчетено в преработващата промишленост - с 0.7%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%, докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение - с 0.8%.

Общият индекс на цените на производител през декември 2023 г. е с 14.6% под нивото на същия месец на 2022 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 40.4%, и в добивната промишленост - с 1.6%. Увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 0.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 19.8% в сравнение с декември 2022 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.5%, в добивната промишленост - с 3.0%, докато в преработващата промишленост се наблюдава увеличение - с 0.1%.

Прессъобщение