Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1911 година

Публикувано на: 30.01.2024 - 10:00

Третият статистически годишник на Царство България е дигитализиран и е достъпен за потребителите на статистическа информация онлайн в пълнотекстов формат. Изданието е двуезично - на български и на френски език и се отнася за 1911 година. Изданието е публикувано през 1914 година.

Съдържанието на годишника за трета поредна година е унифицирано. Първата рубрика предоставя данни за географското положение, граници и повърхнина на Българското царство, както и метеорологични данни. В тази рубрика са публикувани и данните за демографското състояние на населението в т.ч. движение на населението, женитби, раждания, умирания, както и информация за военните набори.

Рубриката „Стопански живот“ съдържа данни за земеделието, скотовъдството и горите. В областта на индустрията са публикувани резултатите от проведената анкета на насърчаваните от държавата индустриални заведения през 1909 г. и персонала, зает в тях. В същата рубрика се намират и данните за търговията, пазарните цени, монетите и кредита, както и състоянието на пътищата, съобщенията и пощите в държавата.

„Политически и културен живот“ е рубрика, която се състои от информация в областта на държавните, окръжните и общинските финанси, законодателните избори, управление, войска и образование.

„Книжнина и художество“ е раздел, който съдържа данни за Софийската и Пловдивската народни библиотеки.

В специална рубрика „Обществена предвидливост“ са предоставени данни за пенсионните фондове, кооперации, професионални организации и Спестовна каса при пощите.

Годишникът предоставя информация в областта на медицината - граждански санитарни организации и санитарно състояние на войската.

В областта на правосъдието са публикувани данни за дейността на съдебните учреждения, криминална статистика, затвори и адвокати.

Последната рубрика в годишника е „Кратки статистически сведения за чуждите държави“.