Премини към основното съдържание

Индекси на строителната продукция през ноември 2023 година

Публикувано на: 10.01.2024 - 11:00

През ноември 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се понижава с 0.6% спрямо предходния месец. Намаление с 1.5% е отчетено при гражданското/инженерното строителство, а при продукцията от сградното строителство - с 0.1%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват намаление от 3.0% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2022 година. При гражданското/инженерното строителство е регистрирано понижение - с 6.7%, докато при сградното строителство не се наблюдава изменение.

Прессъобщение
Статистическа област