Премини към основното съдържание

Икономически сметки за селското стопанство през 2023 година (първа оценка)

Публикувано на: 20.12.2023 - 11:00

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2023 г. възлиза на 10 445.9 млн. лева. Брутната добавена стойност по базисни цени намалява с 30.4% на годишна база и достига 4 118.8 млн. лв., а нетният предприемачески доход възлиза на 1 067.3 млн. лв.

Прессъобщение
Статистическа област