Премини към основното съдържание

България и ЕС: Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност през 2022 година

Публикувано на: 14.12.2023 - 16:50

Потреблението на човек от населението варира от 69 до 138% от средното равнище за ЕС-27_2020. В периода от 2020 г. до 2022 г., нивата на Фактическо Индивидуално Потребление (ФИП) нарастват в 18 държави членки. Най-значително увеличение, от средното за ЕС-27_2020 равнище, е регистрирано в България (от 60% през 2020 г. на 69% през 2022 г.).

Прессъобщение