Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през октомври 2023 година

Публикувано на: 08.12.2023 - 11:00

През октомври 2023 г. оборотът по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ се увеличава с 1.0% спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Регистрирано е нарастване на оборота при всички големи групи: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.2%, търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.4%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.9%.

Оборотът в търговията на дребно нараства с 3.1% спрямо октомври 2022 г., показват календарно изгладените данни.

Увеличение на оборота е отчетено в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.5%) и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 6.8%). Понижение е регистрирано при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.2%).

Прессъобщение