Премини към основното съдържание

Фискални данни за подсектори „Централно държавно управление и „Социалноосигурителни фондове“, октомври 2023 година

Публикувано на: 04.12.2023 - 11:00

През октомври 2023 г. са отчетени приходи на подсектор „Централно държавно управление“ в размер на 4 501.91 млн. лв. и разходи - 4 825.05 млн. лв., а за подсектор „Социалноосигурителни фондове“ приходите възлизат на 2 506.90 млн. лв., а разходите са 2 448.98 млн. лева.

Данните на подсектор „Централно държавно управление“ се формират на база месечните касови отчети на бюджетните единици, както и оценки на държавните предприятия, преквалифицирани в подсектора, а данните на подсектор „Социалноосигурителни фондове“ - на база месечните касови отчети на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

Информацията се публикува на основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.