Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2023 година

Публикувано на: 30.11.2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител намалява с 0.9% през октомври 2023 г. спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост с 4.3% и в преработващата промишленост - с 1.2%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение с 0.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 0.6% през октомври спрямо септември 2023 година. Намаление е отчетено в добивната промишленост с 2.4% и в преработващата промишленост - с 1.0%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава увеличение с 0.1%.

Общият индекс на цените на производител през октомври 2023 г. е с 20.1% под нивото на същия месец на 2022 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 48.8%, в добивната промишленост - с 4.9%, и в преработващата промишленост - с 1.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 25.9% в сравнение с октомври 2022 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 47.9%, в добивната промишленост - с 4.5%, и в преработващата промишленост - с 1.5%.

Прессъобщение