Премини към основното съдържание

Председателят на НСИ участва в срещата на високо равнище в рамките на испанското председателство на Съвета на ЕС

Публикувано на: 28.11.2023 - 12:44

В рамките на испанското председателство на Съвета на Европейския съюз председателят на Националния статистически институт, доц. д-р Атанас Атанасов участва в срещата на високо равнище на ръководителите на Национални статистически институти в Европейската статистическа система /ЕСС/, която се проведе в Севиля от 27 до 28 ноември 2023 г. Основната тема на дискусиите беше “Стратегии за интеграция и оперативна съвместимост за модернизиране на официалната статистика“. Това предостави на участниците отлична възможност за обмен на опит и идеи за интеграцията на данни и оперативната съвместимост в посока модернизиране на статистическото производство.

Доц. Атанасов участва в сесията на тема „Опит в интегрирането на инфраструктурите за данни“, чиято цел бе да се обменят добри практики между членовете на ЕСС за интегрирането на бази данни на стратегическо ниво и по-специално достъпа и свързването на административните и частни данни с традиционните. Обсъдени бяха и въпроси, отнасящи се до притежателите на данни, поверителността и мерките за сигурност.

Дискусиите засегнаха гледни точки на потребителите и производителите, начините за постигане на синергия между държавите членки и възможните решения, основани на различните правни рамки и се съсредоточиха върху модернизирано производство на статистическа информация и разработване на елементи, които да доведат до обща стратегия за интеграция и оперативна съвместимост за модернизиране на официалната статистика в Европейската статистическа система.