Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през октомври 2023 година

Публикувано на: 27.11.2023 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2023 г. са 694.0 хил., или с 15.8% повече от октомври 2022 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 37.8%, и със служебна цел - 20.0%.

Посещенията на чужди граждани в България са 898.9 хил., или с 6.1% повече в сравнение със същият месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 49.6%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия  - 35.1%, и със служебна цел - 15.3%.

Транзитните преминавания през страната са 36.0% (323.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област