Премини към основното съдържание

Второ заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на България

Публикувано на: 24.11.2023 - 15:01

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов взе участие във второто заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските фондове при споделено управление, за периода 2021-2027 г. На заседанието бяха обсъдени изпълнението на оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. и напредъка в изпълнението и планирането за следващия програмен период 2021-2027 г.

В дневния ред бяха включени и хоризонталните механизми, координацията и нормативната уредба за изпълнение на Споразумението за партньорство, както и поетите ангажименти от фондовете на ЕС за постигане на балансирано териториално развитие.

По време на срещата Министерството на труда и социалната политика представи дейностите по инициативата 2023 – Европейска година на уменията като обърна внимание на уменията на хората с увреждане, дигиталните умения и надграждане на уменията на работната сила.

Комитетът за наблюдение е председателстван от министъра на финансите Асен Василев, а Националният статистически институт играе ключова роля за дейността му чрез данните, събирани и обработвани в информационната система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика МОНИТОРСТАТ (https://monitorstat.nsi.bg/).

На второто заседание на Комитета присъстваха представителите на Европейската комисия Аньес Монфре, началник на отдел E.3 България, Унгария и Словения, ГД „Регионална и селищна политика“, Еманюел Гранж, началник на отдел  C.5 Румъния и България, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, Бенджамин Феърбрадър, заместник-началник на отдел C.3 България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, Джоузеф Каруана, програмен експерт, отдел D.2 Структурна подкрепа за Средиземно море, Черно море и държавите членки без излаз на море, ГД „Морско дело и рибарство“.