Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2023 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 24.11.2023 - 11:00

През третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2022 г. превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт нарастват с 15.7%, а извършената работа - с 4.4%. Данните са предварителни.

С 4.9% се увеличават превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). При извършената работа е отчетено намаление с 4.0%.

През третото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 година:

  • Превозените товари от сухопътния транспорт са с 14.5% повече, докато при извършената работа увеличението е с 4.6%.
  • Речният и морският транспорт са превозили 572.4 хил. т. повече, докато при извършената работа, измерена в тонкилометри, е отчетено понижение с 2.9%.
  • Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 2.0% по-малко, а извършената работа намалява с 5.8%.
  • При пътническия воден транспорт се наблюдава увеличение на превозените пътници с 22.8 хил. пътника, докато извършената работа е с 10 хил. пътниккилометра по-малко.

Предприятията от градския електротранспорт са превозили с 15.8% повече пътници. Извършената работа също нараства с 12.0%.

Прессъобщение
Статистическа област