Премини към основното съдържание

Посланикът на Азербайджан посети НСИ

Публикувано на: 16.11.2023 - 15:49

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов прие извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан в София н.пр. г-н Хюсейн Хюсейнов и първият секретар на посолството г-н Чингиз Гарибли. Целта на посещението беше опознавателна, а гостите проявиха  интерес към статистическите данни за населението и демографските процеси, бизнес статистиката и макроикономическите показатели за страната. 

Доц. Атанасов представи информация за проведеното през 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд и пое ангажимент посолството да получава актуална статистическа информация. Той информира гостите за подписаната през 1999 г. Спогодба за сътрудничество с Държавния статистически комитет (ДСК) на Република Азербайджан и дългогодишните ползотворни взаимоотношения между двете институции. „През последните 20 години НСИ успешно е осъществил два туининг проекта с Азербайджан, реализирани с безвъзмездна субсидия на Европейския съюз и е организирал редица обучения в областта на теорията и организацията на статистическите изследвания за експерти от ДСК съвместно с Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Ние сме готови да продължим съвместната работа с колегите от Азербайджан“ подчерта председателят на НСИ.

От своя страна посланик Хюсейнов декларира готовността на посолството да съдейства за организирането на следващата среща между председателите на двете статистически институции и изрази интереса на посолството да получава от НСИ статистически данни. „Получаването на навременни и точни данни за икономическото състояние на България и външната търговия е от изключителна важност за азербайджанските компании, които желаят да навлязат на българския пазар и да развиват сътрудничество с български партньори“ – отбеляза той.

По време на срещата беше заявено желание за възобновяване на двустранните дейности между двете организации, които бяха преустановени поради пандемията от Covid-19.