Премини към основното съдържание

Индекси на цените в селското стопанство за третото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 15.11.2023 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2023 г. се понижава с 24.9% спрямо същото тримесечие на 2022 г. в резултат на понижение на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 30.5% и на повишение на индекса на продукцията от животновъдството - с 10.5%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 23.8%, като в растениевъдството те се понижават с 29.9%, а в животновъдството се увеличават с 13.9%.

В растениевъдството, през третото тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. най-висок спад отбелязват цените на зърнените култури - с 37.1%.

Тенденцията се запазва и спрямо 2022 г., като намалението на цените на зърнените култури е с 35.5%.

В животновъдството, през третото тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. цените на живите животни нарастват с 21.2%, а на продуктите от животновъдството - с 0.7%.  Спрямо 2022 г. увеличението е съответно с 28.3%  и с 0.8%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2023 г. е по-нисък с 10.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 7.6% спрямо 2022 година.

Най-голямо намаление спрямо третото тримесечие на 2022 г. отбелязват цените на: минералните торове - с 44.9%, електроенергията - с 8.5%, и на препаратите за растителна защита - с 5.4%.

Спрямо предходната година най-голямо е намалението при цените на: минералните торове - с 41.7%, електроенергията - с 3.5%, и на препаратите за растителна защита - с 3.3%.

Прессъобщение
Статистическа област