Премини към основното съдържание

Индекси на строителната продукция през август 2023 година

Публикувано на: 10.10.2023 - 11:00

През август 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.3% спрямо предходния месец. Увеличение с 0.5% е отчетено при сградното строителство, а продукцията от гражданското/инженерното строителство е без промяна. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват намаление от 0.5% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2022 година. При гражданското/инженерното строителство е регистрирано понижение - с 3.6%, докато при сградното строителство се наблюдава нарастване - с 1.9%.

Прессъобщение
Статистическа област