Премини към основното съдържание

Фискални данни за подсектори „Централно държавно управление и „Социалноосигурителни фондове“, август 2023 година

Публикувано на: 03.10.2023 - 11:00

През август 2023 г. са отчетени приходи на подсектор „Централно държавно управление“ в размер на 3 683.4 млн. лв. и разходи - 4 400.04 млн. лв., а за подсектор „Социалноосигурителни фондове“ приходите възлизат на 2 551.7 млн. лв., а разходите са 2 504.9 млн. лева.

Данните на подсектор „Централно държавно управление“ се формират на база месечните касови отчети на бюджетните единици, както и оценки на държавните предприятия, преквалифицирани в подсектора, а данните на подсектор „Социалноосигурителни фондове“ - на база месечните касови отчети на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

Информацията се публикува на основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.