Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2023 година

Публикувано на: 29.09.2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 0.2% през август 2023 г. спрямо предходния месец. Покачване се наблюдава в преработващата промишленост - с 1.2%. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.4%, и в добивната промишленост - с 2.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар остава без промяна през август 2023 г. спрямо предходния месец. Понижение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.8%, и в добивната промишленост - с 2.6%, докато в преработващата промишленост е регистрирано увеличение - с 2.0%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 20.4% през август 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 51.9%. Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 3.0%, и в преработващата промишленост - с 0.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 27.2% в сравнение с август 2022 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 51.5%, и в добивната промишленост - с 4.1%, докато в преработващата се наблюдава увеличение - с 1.3%.

Прессъобщение