Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през август 2023 година

Публикувано на: 29.09.2023 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2023 г. са 834.3 хил., или с 12.0% повече от август 2022 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 47.4%, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 39.1%, и със служебна цел - 13.5%.

Посещенията на чужди граждани в България са 2 077.6 хил., или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 50.5%, следвани от посещенията с други цели - 44.4%, и със служебна цел - 5.1%.

Транзитните преминавания през страната са 39.3% (815.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област