Премини към основното съдържание

Срокът за подаване на коригиращи годишни отчети от фирмите в НСИ е 2 октомври

Публикувано на: 14.09.2023 - 09:30

До 02 октомври 2023 г. е срокът, в който еднократно фирмите могат да подадат по електронен път чрез въвеждане в реално време (online) в Информационна система „Бизнес статистика“ коригиращ годишен отчет за дейността през 2022 година.

Обработването (приключването) на коригиращите годишни отчети се извършва от служителите на НСИ, за което е необходимо технологично време. Отчетите трябва да отговарят на методологическите изисквания, за да не бъдат отхвърлени.

Съгласно раздел II, подраздел В, т. 3 от съвместната заповед на НСИ и НАП, (публ. в ДВ бр. 2/06.01.2023 г.), корекции на данните за 2022 г. могат да се правят във вече подадени в законоустановения срок (до 30.06.2023 г.) счетоводни отчети и статистически справки към годишния отчет за дейността.

Подробна информация е публикувана в раздел „Годишна отчетност за дейността на предприятията 2022“