Премини към основното съдържание

Проект „Изследване на образованието и обучението на възрастни (AES) 2022 - Статистическа инфраструктура по IESS“

Публикувано на: 22.08.2023 - 15:30

Националният статистически институт приключи успешно работата по проект на тема „Изследване на образованието и обучението на възрастни (AES) 2022 - Статистическа инфраструктура по IESS“ в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия (ЕК) № 101051892-2021-BG-AES. В рамките на проекта бе изграден статистически капацитет за постигане на съответствие с нормативните изисквания, регулиращи настоящата и следващите вълни на изследването на образованието и обучението на възрастни, в изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 година:

  • Разработи се електронно приложение за събиране на данни чрез електронни устройства, с което се смени метода на анкетиране (от PAPI към CAPI);
  • Изготви се нова концепция за избор на анкетираните лица, свързана с новата нормативна база;
  • Разработен бе статистички инструментариум (анкетна карта и инструкции за анкетьорите) в съответствие с променените изисквания;
  • Извърши се пълно пилотно тестване на новия инструментариум на терен.  

Проектът бе с продължителност 20 месеца.