Премини към основното съдържание

Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 15.08.2023 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2023 г. се понижава с 6.4% спрямо същото тримесечие на 2022 г. в резултат на понижение на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 19.5%, докато при индекса на продукцията от животновъдството се наблюдава повишение с 14.8%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 4.8%, като в растениевъдството те се понижават с 15.8%, а в животновъдството се увеличават с 12.9%.

В растениевъдството през второто тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. най-висок спад отбелязват цените на техническите култури - 32.1%.

Тенденцията се запазва и спрямо 2022 г., като намалението на цените на техническите култури е с 24.0%.

В животновъдството през второто тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. цените на живите животни нарастват с 19.6%, а на продуктите от животновъдството с 9.3%.  Спрямо 2022 г. увеличението е съответно с 18.8 и 6.0%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2023 г. е по-нисък с 6.1% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 5.1% спрямо 2022 година.

Най-голямо увеличение спрямо второто тримесечие на 2022 г. отбелязват цените на: посевния и посадъчен материал - 18.0%, фуражите - 9.2%, и ветеринарномедицинските продукти - 7.4%.

Спрямо предходната година най-голямо е увеличението при цените на: посевния и посадъчен материал - 11.6%, фуражите - 8.4%, и ветеринарномедицинските продукти - 6.8%.

Прессъобщение
Статистическа област