Премини към основното съдържание

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2022

Публикувано на: 08.08.2023 - 11:20

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2022, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт. 

Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2022 г., разпределени по:
- области и общини;
- вид на произшествията;
- място на извършване и клас на пътя;
- възрастови групи и пол на участниците в движението;
- вид и собственост на превозните средства;
- основни причини;
- дни от седмицата и месеци;
- вина на чуждестранни водачи, разпределени по страни.

Данните дават възможност за многоаспектен анализ на пътнотранспортните произшествия, за настъпилите промени спрямо предходната година и за състоянието на безопасността на движение в страната.

Изданието се публикува на сайта на НСИ.