Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 04.08.2023 - 11:00

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 035 жилищни сгради с 12 078 жилища, на 14 административни сгради/офиси и на 1 374 други сгради.

Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради и административни сгради намаляват съответно с 9.5 и 30.0% в сравнение с второто тримесечие на 2022 година. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се наблюдава увеличение с 18.0%.

Започнал е строежът на 1 515 жилищни сгради с 8 136 жилища в тях, на 23 административни сгради/офиси и на 620 други сгради.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 9.1%, административните сгради - със 109.1%, а започнатите други видове сгради са с 2.6% повече.

Прессъобщение