Премини към основното съдържание

Бюджети на домакинствата в Република България 2022

Публикувано на: 02.08.2023 - 09:00
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2022.

Публикувани са данни от репрезентативното изучаване на бюджетите на домакинствата в страната за периода 2013 - 2022 година. В изданието са представени резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях по социално-демографски признаци, размер на доходите по източници на постъпленията, размер на разходите по предназначение, потребление на основни хранителни продукти и калорийното им съдържание. Наблюдението е тримесечно, като общо за всяко тримесечие се наблюдават по 3 060 домакинства.

Резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях са представени в групировки по признаците: местоживеене, размер на домакинството, брой на заетите лица в домакинството, брой на децата в домакинството, годишен общ доход на лице от домакинството, наличие на пенсионери в домакинството, професионален и социално-икономически статус на главата на домакинството и децилни групи.

Изданието се публикува на сайта на НСИ.