Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2023 година

Публикувано на: 28.07.2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 1.3% през юни 2023 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%. В добивната промишленост е отчетено нарастване - с 1.1%, а в преработващата промишленост не се наблюдава изменение на цените.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 2.4% през юни 2023 г. спрямо предходния месец. Понижение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.8%, в добивната промишленост - с 0.9%, и в преработващата промишленост - с 0.4%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 10.9% през юни 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Значителен спад на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 24.7%, в преработващата промишленост - с 5.5%, и в добивната промишленост - с 4.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 11.4% в сравнение с юни 2022 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 24.0%, в преработващата промишленост - с 2.4%, и в добивната промишленост - с 0.5%.

Прессъобщение