Премини към основното съдържание

Демография на предприятията за 2021 година

Публикувано на: 28.07.2023 - 11:00

През 2021 г. активните предприятия в България са 381 457 на брой, което е с 4.8% по-малко в сравнение с предходната 2020 година. Новородените предприятия са 37 898, или 9.9% от общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката. От всички предприятия, родени през 2020 г., 79.4% оцеляват една година по-късно, като в групата с 1 до 4 наети лица този относителен дял е най-висок - 89.8%.

Прессъобщение