Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през юни 2023 година

Публикувано на: 27.07.2023 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2023 г. са 790.3 хил., или с 16.1% повече от юни 2022 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 43.4%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 38.9%, и със служебна цел - 17.7%.

През юни 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 392.1 хил., или с 23.0% повече в сравнение с юни 2022 година. През юни 2023 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 50.8%, следвани от посещенията с други цели - 40.3%, и със служебна цел - 8.9%.

Транзитните преминавания през страната са 30.9% (430.2 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област