Премини към основното съдържание

Регистрации и банкрути на правни единици през второто тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 17.07.2023 - 11:00

През второто тримесечие на 2023 г. в страната има 11 025 новорегистрирани и 984 обявени в несъстоятелност правни единици. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на новорегистрираните намалява с 2.6%, а на банкрутите с 23.8%.

По сектори за второто тримесечие на 2023 г., най-голям е делът на новорегистрираните правни единици в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, който е 89.4% от всички новорегистрирани. При обявените в несъстоятелност фирми, най-голям е делът в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, който е 75.4% от общия брой банкрутирали правни единици.

Прессъобщение