Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през май 2023 година

Публикувано на: 10.07.2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство през май 2023 г. нараства с 1.6% в сравнение с април 2023 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Oтчетено e увеличение спрямо предходния месец при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.8%, и в преработващата промишленост - с 0.7%, а понижение в добивната промишленост - с 4.7%.

През май 2023 г. е регистриран спад с 11.0% на календарно изгладения  индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 26.1%, в добивната промишленост - с 24.0%, и при преработващата промишленост - с 8.3%.

Прессъобщение