Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през май 2023 година

Публикувано на: 27.06.2023 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2023 г. са 772.5 хил., или с 5.9% над регистрираните през май 2022 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 43.9%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 37.1%, и със служебна цел - 19.0%.

През май 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 930.5 хил., или с 15.8% повече в сравнение с май 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.5% (340.1хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област