Премини към основното съдържание

Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 22.06.2023 - 11:00

През първото тримесечие на 2023 г. спрямо първото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.1% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 18.2%, в услугите - с 15.7%, и в строителството - с 14.1%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Транспорт, складиране и пощи“ - с 23.6%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 23.5%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 19.6%.  

Прессъобщение
Статистическа област