Премини към основното съдържание

Инфлация и индекси на потребителските цени за май 2023 година

Публикувано на: 14.06.2023 - 11:00

През май 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за май 2023 г. спрямо май 2022 г. е 10.1%.

През май 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите: развлечения и култура (-3.4%), транспорт (-2.5%) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0.4%). Най-голямо увеличение е регистрирано в групите: алкохолни напитки и тютюневи изделия (+1.1%), облекло и обувки (+1.0%), разнообразни стоки и услуги (+0.5%), здравеопазване (+0.5%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (+0.5%).

През май 2023 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е -0.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за май 2023 г. спрямо май 2022 г. е 8.6%.