Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през април 2023 година

Публикувано на: 09.06.2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство през април 2023 г. се понижава с 2.9% в сравнение с март 2023 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Спрямо предходния месец е отчетено намаление в добивната промишленост - с 8.4%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.9%, и в преработващата промишленост - с 3.0%.

През април 2023 г. е регистриран спад с 12.6% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 38.7%, в добивната промишленост - с 10.5%, и в преработващата промишленост - с 8.2%.

Прессъобщение